ANBI

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Instellingen die wij als ANBI aanwijzen, hebben deze belastingvoordelen. Als u uw instelling(en) als ANBI wilt laten aanwijzen, moet u dat bij ons aanvragen. De staat, provincies, gemeenten en waterschappen hoeven geen aanvraag in te sturen. Zij zijn altijd een algemeen nut beogende instelling.

Extra stimulans voor culturele ANBI
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI’s gestimuleerd.

Beleidsplan en Bestuur
Op dit moment wordt aan het beleidsplan hard gewerkt.

Bestuurders

Voorzitter 
Frans Verhagen
Penningmeester
Jantien Breukelman
Secretaris
Carla Claassen
Algemene bestuursleden
Frans Renkema
Jan Otto

Beloningsbeleid
Stichting Speelgoedbank Amalia streeft ernaar om giften, donaties en subsidies zoveel mogelijk te besteden aan ons daadwerkelijke doel, kinderen die rondom de armoedegrens leven voorzien van speelgoed.

Vrijwilligers die voor Stichting Speelgoedbank Amalia onkosten maken kunnen dit in overleg met het bestuur declareren. Uitbetaling vindt plaats op basis van werkelijke kosten of gemaakte kilometers.

Bestuur en vrijwilligers krijgen geen financiële vergoeding voor de verrichtte werkzaamheden.