ANBI

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Instellingen die wij als ANBI aanwijzen, hebben deze belastingvoordelen. Als u uw instelling(en) als ANBI wilt laten aanwijzen, moet u dat bij ons aanvragen. De staat, provincies, gemeenten en waterschappen hoeven geen aanvraag in te sturen. Zij zijn altijd een algemeen nut beogende instelling.

Extra stimulans voor culturele ANBI
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI’s gestimuleerd.

Naam Stichting:

Stichting Speelgoedbank Amalia

het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) of het fiscaal nummer:

KVK nummer: 59243295

Contactgegevens per 01.05.2023:

Speelgoedbank Amalia
De Vosholen 117
9611TE  Sappemeer

Postadres
Waterman 4
9602 MT Hoogezand

T: 06 15131851

www.speelgoedbank-amalia.nl

info@speelgoedbank-amalia.nl

 

Een duidelijke beschrijving van de doelstelling

De stichting heeft ten doel:

Kinderen uit gezinnen met weinig financiële mogelijkheden,  wonend in gemeente Midden-Groningen, van kwalitatief goed speelgoed te voorzien.

de hoofdlijnen van het beleidsplan

Speelgoedbank Amalia is een speelgoedwinkel zonder kassa voor kinderen van 0 t/m 12 jaar waarvan de ouders niet de financiële mogelijkheden hebben om zelf goed speelgoed te kopen. We nemen goed bruikbaar speelgoed in en controleren of het compleet is. Hierbij valt te denken aan: stepjes, driewielers, playmobil, lego, duplo, buitenspeelgoed, bouw- en constructiemateriaal, knutselspullen en boeken.

Daarnaast hebben we jaarlijks terugkerende aktie’s zoals Sinterklaas, Voortgezet Onderwijs actie, Opa en Oma actie.

Inschrijving bij Speelgoedbank Amalia kan met een verwijsbrief van: Kledingbank Maxima, de Voedselbank, het Sociaal Team, GKB, Humanitas Paperaszo of een bewijs van het meedoenfonds Midden-Groningen.

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door:

 • Subsidies en donaties
 • Schenkingen en giften

Het bestuur bestaat uit:

 • Voorzitter: Frans Verhagen
 • Secretaris: Carla Claassen
 • Penningmeester: Jantien Breukelman
 • Algemeen lid: Jan Otto
 • Algemeen lid: Frans Renkema

Het beloningsbeleid

De leden van het bestuur en de vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen, in de uitoefening van hun functie, gemaakte kosten.

Verslag actuele activiteiten:

 • De Speelgoedbank bedient op dit moment ±75 gezinnen.
 • De sinterklaasactie van 2022 is goed bezocht door ±45 gezinnen. Het uitzoeken van het speelgoed voor sinterklaas is op verschillende dagen en hiervoor wordt een afspraak gemaakt met de klant. 
 • De Opa en Oma actie in mei/juni 2022 werd nog niet druk bezocht. Wij gaan hier meer bekendheid aan geven.
 • Voor de Voortgezet Onderwijs-actie hebben wij rugzakken gekocht, tegen inkoopprijs, en gevuld met cadeaukaarten. Kinderen die bij ons staan ingeschreven en naar het Voortgezet Onderwijs gaan krijgen een rugtas mee.

Een financiële verantwoording