ANBI

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Instellingen die wij als ANBI aanwijzen, hebben deze belastingvoordelen. Als u uw instelling(en) als ANBI wilt laten aanwijzen, moet u dat bij ons aanvragen. De staat, provincies, gemeenten en waterschappen hoeven geen aanvraag in te sturen. Zij zijn altijd een algemeen nut beogende instelling.

Extra stimulans voor culturele ANBI
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI’s gestimuleerd.

Naam Stichting:

Stichting Speelgoedbank Amalia

het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) of het fiscaal nummer:

KVK nummer: 59243295

Contactgegevens:

 

Centrum de Badde

Thorbeckelaan 54

9602 TR Hoogezand

Postadres

Waterman 4

9602 MT Hoogezand

06 15131851

www.speelgoedbank-amalia.nl

info@speelgoedbank-amalia.nl

 

Een duidelijke beschrijving van de doelstelling

De stichting heeft ten doel:

Kinderen uit gezinnen met weinig financiële mogelijkheden, bij voorkeur wonend in gemeente Midden-Groningen, van kwalitatief goed speelgoed te voorzien.

de hoofdlijnen van het beleidsplan

Speelgoedbank Amalia is een speelgoedwinkel zonder kassa voor kinderen van 0 t/m 12 jaar waarvan de ouders niet de financiële mogelijkheden om dat zelf te kunnen. We nemen goed bruikbaar speelgoed in, controleren dat, maken het schoon en waar nodig gerepareerd. Te denken valt aan: stepjes, driewielers, playmobil, lego, duplo, buitenspeelgoed, bouw- en constructiemateriaal, knutselspullen en boeken.

Daarnaast hebben we jaarlijks terugkerende actie’s zoals Sinterklaas, Voortgezet Onderwijs actie, Opa en Oma actie.

Inschrijving bij Speelgoedbank Amalia kan met een verwijsbrief van: Kledingbank Maxima, Voedselbank, Sociaal Team, GKB, Humanitas Paperaszo of een bewijs van het meedoenfonds Midden-Groningen.

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door:

 • Subsidies en donaties
 • Schenkingen
 • Alle ander verkrijgen en baten

Het bestuur bestaat uit:

 • Voorzitter: Frans Verhagen
 • Secretaris: Carla Claassen
 • Penningmeester: Jantien Breukelman
 • Algemeen lid: Jan Otto
 • Algemeen lid: Frans Renkema

Het beloningsbeleid


De leden van het bestuur en de vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen, in de uitoefening van hun functie, gemaakte kosten.

Verslag actuele activiteiten:

 • De Speelgoedbank bedient op dit moment ±75 gezinnen.
 • De Sinterklaasactie van 2022 is goed bezocht door ±45 gezinnen. De verdeling over verschillende dagen (i.v.m. corona regels) is goed bevallen en is een blijvertje.
 • De Opa en Oma actie in mei/juni 2022 was nog niet een groot succes. Volgende keer meer adverteren.
 • Voor de V.O. actie hebben we weer rugzakken gekocht, tegen inkoopprijs, en gevuld met cadeaukaarten. Kinderen die bij ons staan ingeschreven en naar het Voortgezet Onderwijs gaan krijgen een rugtas mee.

 

Een financiële verantwoording