Werkwijze

Er zijn 2 manieren om ingeschreven te worden als klant bij Speelgoedbank Amalia.

De 1e manier is door uw laatste uitkeringsspecificatie mee te brengen naar de winkel. Eén van onze medewerkers zal deze controleren.

De 2e manier is middels een doorverwijzing van:

  • de Voedselbank,
  • Kledingbank Maxima,
  • Humanitas (Papperazzo) of het
  • GKB.
  • Sociaal Team
  • Bent u bij één van deze instanties bekend, dan kunnen zij u verder helpen.

Wat neemt u bij uw eerste bezoek mee?
– ID-bewijzen van de gezinsleden (voor kinderen zijn zorgpassen ook geldig)
– verwijsbrief OF
– 
laatste uitkeringsspecificatie

Wanneer de aanmelding goedgekeurd is, kan het gezin per kwartaal per kind twee stuks speelgoed uitzoeken.

Na 1 jaar heeft u een nieuwe verwijzing nodig.

Note:
Het speelgoed gekregen van de speelgoedbank valt onder geen enkele garantie.
U neemt onder eigen verantwoording het speelgoed dat uw kind heeft uitgezocht mee. Dit betekent ook dat het uw eigen verantwoording is dat uw kind er mee speelt en dat Speelgoedbank Amalia op geen enkele wijze aansprakelijk is voor schade die ontstaat door het gebruik van door ons uitgegeven speelgoed. Het gebruik geschiedt geheel op eigen risico, het speelgoed valt niet onder een garantie en wij zijn niet verplicht speelgoed weer terug in te nemen.